Ugen der gik 37-38

Muddi har været meget på havet, der fanges stadig mange torsk, men der har også været dage med noget mindre mængder fisk, men sådan er det, når vi har godt vejr i lang tid, så begynder det at gå lidt ud over fiskeriet.
Der er stadig godt med makreller, hestemakrellerne er der også blevet mange af.
Muddi har også fået fler store røde knurrehaner og masser af de grå. sej lubber, langer har de også fået på dækket.

Bodil har også været meget på havet. Der er kommet godt med torsk, med rigtig mange over 10kg. Vi har også fanget masser af store langer, med den største på 19kg. lidt sej har vi også fået, med største på 12,4kg. mange lubber op til 6kg. brosmer op til 3kg. rødfisk, mange makreller og hestemakreller, en hornfisk, en del havkatte op til 5kg. Der er også kommet nogle flotte kuller, op til 2kg. flere blåhvilling, og hvilling og grå knurrehaner.

Det har været en fantastisk September, med masser af godt vejr og masser af fisk. Vi må se hvad Oktober vil bringe.