Rekord listen

Rekordlisten for størst fisk, fanget ombord på M/S Muddi.


Birger Jørgensen

Skægtorsk; 0,920 kg.

Danmarksrekord


Karl Heinz Müller

Småplettet Rødhaj; 1,230 kg.

Danmarksrekord